Bartol

55 tekstów – auto­rem jest Bar­tol.

‎... nie ma żad­ne­go ale, al­bo na­go al­bo wca­le !! ... ! 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 grudnia 2011, 09:07

"Ona nie spec­jalnie ład­na, Ty będzie nies­pecjal­nie wier­ny i już po równo." 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 maja 2011, 10:27

Gdy ktoś mi mówi, że nie pot­ra­fię kochać, od­po­wiadam mu, że ma rację. Prze­cież kochać to nie znaczy sza­nować i zaufać ko­muś, Prze­cież to nie znaczy wy­baczać, wszys­tko to co złe, przecież [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 lutego 2011, 00:30

mogło być tak pięknie jed­no słowo, jed­no zda­nie zmieniło wszys­tko, człowiek jest is­totą, która w większej mie­rze korzys­ta z ser­ca niżeli z mózgu, działa pod wpływem emoc­ji i chwi­li. Ważne jest by [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 30 grudnia 2010, 01:19

Gdy­by ko­biety chciały przejąć całko­witą władzę nad światem - to zajęłoby im to za­led­wie kil­ka dni, nie przek­raczając przy tym jed­ne­go tygodnia. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 10 grudnia 2010, 22:31

Ko­bieta zaw­sze kom­bi­nuje: Jak zdradzić al­bo, że jest zdradzana. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 grudnia 2010, 18:02

"- Długo wie­rzyłam, że uda mi się Cię zmienić !"

* Wiesz co udało Ci się mnie zmienić nie wiem tyl­ko na lep­sze czy na gor­sze. Wcześniej byłem sobą, a te­raz ? Te­raz jes­tem kimś, kim chciałaś żebym był. Przep­raszam - przep­raszam sam siebie" 

myśl
zebrała 21 fiszek • 11 listopada 2010, 10:40

no bo widzisz, gdy­bym nie był tym kim jes­tem nie byłbym sobą. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 6 listopada 2010, 23:28

gdy­by nie te ba­bole - człowiek umarłby z głodu. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 listopada 2010, 22:48

li­cen­cjat z fi­zyki, ma­gis­terka z teolo­gii i zos­tanę fizjologiem 

myśl
zebrała 27 fiszek • 30 października 2010, 20:22

Bartol

"gdybyś chciał mógłbyś bez problemu pozbawić się jakichkolwiek cech ludzkich" "kwestia czasu"

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bartol

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność